607-901-234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png

Zakończenie I etapu przetargu na wybór wykonawcy

Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego do przeprowadzenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych "Adamki" w miejscowości Biała gm. Radzyń Podlaski, zakończyła pierwszy etap postępowania przetargowego. Wyłoniono pięciu potencjalnych wykonawców (spośród ośmiu nadesłanych ofert), do których Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego wysłał w dniu 23 lutego 2011 r. zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Walne Zgromadzenie

W dniu 8 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. W zgromadzeniu wzięło udział 15 burmistrzów i wójtów, przedstawicieli gmin członkowskich związku. Podczas Zgromadzenia wybrano władze związku (na podstawie § 12 statutu związku), oraz podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związku. Aktualny skład personalny władz związku dostępny jest w dziale "Struktura organizacyjna".