607-901-234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png

Wmurowanie kamienia węgielnego

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych która odbędzie się w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski, 3 października 2011 o godz. 13.30 na terenie budowy zakładu.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego odbędzie się 3 października 2011 r. o godzinie 12.00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2011r.
6. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2011-2017
7. Informacja o przebiegu prac budowlanych inwestycji pn „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy, na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych "Adamki" w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski, w dniu 4 lipca 2011 r. została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. Zamawiającego - Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego reprezentowali członkowie Zarządu Związku: Stanisław Jóźwik - Przewodniczący Zarządu, Henryk Mateusiak - Zastepca Przewodniczącego, oraz Paweł Szubartowicz - Skarbnik Związku, w obecności Dariusza Szustka - Członka Zarządu. Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budimex SA reprezentował Radosław Górski - Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Wschód, w obecności Marka Gromaszka - Dyrektora ds. Handlowych, oraz Andrzeja Horodeckiego - Kierownika Kontraktu. Wartość kontraktu wynosi 23 633 229,94 PLN, czas realizacji przedsięwzięcia - 13 miesięcy.