(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Sprawozdanie z Sesji z 26 czerwca 2012 r.

W VII sesji Zgromadzenia, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 r. uczestniczyło 12 przedstawicieli gmin członkowskich związku.

Związek Komunalny przyjął następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za 2011 r.
- w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za wykonanie planu finansowego Związku za 2011 r.
- w sprawie zmian w planie finansowym Związku.
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku.