(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Podpisanie umowy z WFOŚiGW [30.12.2011]

W dniu 22.12.2011 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie akceptowała wniosek Zarządu Funduszu o udzielenie Związkowi Komunalnemu Gmin Powiaty Radzyńskiego pożyczki w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie wkładu własnego do realizowanego przez Związek projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych Adamki w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Uprzejmie zapraszamy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych która odbędzie się w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski, 3 października 2011 o godz. 13.30 na terenie budowy zakładu.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego odbędzie się 3 października 2011 r. o godzinie 12.00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim. Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2011r.
6. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2011-2017
7. Informacja o przebiegu prac budowlanych inwestycji pn „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad