607-901-234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png

Komunikat

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac projektowych dotyczących projektu zmiany technologii linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych i dostosowania jej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej, Zarząd mając na względzie potrzebę urealnienia terminu składania ofert przez zaproszonych do składania wykonawców, postanowił przesunąć termin ten na dzień 9 czerwca 2011 r.

Zmiana ustawy i zmiany w projekcie [przesunięcie terminu składania ofert w przetargu]

26 listopada 2010 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 3670). Projekt ten 2 grudnia 2010 r. skierowany został do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono już 15 grudnia 2010 r. Obecnie projekt ustawy przeszedł pozytywnie procedurę konsultacji w komisjach sejmowych i wszystko wskazuje na fakt, iż w najbliższym czasie projekt ten ma szanse zostać przyjęty przez Sejm.