(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (29.07.2015 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2015 roku (środa) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3 .Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Omówienie warunków przyjęcia do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego gmin nie będących członkami Związku z Północno – Zachodniego Regionu gospodarki odpadami::
- rekomendacja zarządu Związku,
- dyskusja,
- wnioski.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.