(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (16.10.2015 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 16 października 2015 roku (piątek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały Nr IV/10/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków, od spełnienia których uzależnia się przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nowych gmin.
6. Podjęcie uchwały Nr IV/11/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta Radzyń Podlaski darowizny nieruchomości gruntowej w celu realizacji zadań Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego związanych z kompleksową gospodarką odpadami.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.