(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (09.12.2015 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 9 grudnia 2015 roku (środa) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały Nr V/12/2015 w sprawie przyjęcia do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nowych gmin.
6. Podjęcie uchwały Nr V/13/2015 w sprawie zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.