(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 23.06.2015

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 23.06.2015 W dniu 23.06.2015r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 13 na 16 zrzeszonych w związku członków.

W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

 

 

 

 

  •  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2014 rok.
  •  w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2014 rok.