(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zgromadzenie Związku Komunalnego - 27.01.2015

W dniu 27.01.2015r. w Zgromadzeniu Związku Komunalnego uczestniczyło 16 na 16 zrzeszonych w związku członków.

W związku z tym, iż Zgromadzenie było prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał podjęto następujące uchwały:

 

 

 

 

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Związku,

- w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Związku,

- w sprawie wyboru Zarządu Związku,

- w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku,

- w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2015 rok.,

- w sprawie ustalenia wysokości udziału na rok 2015,

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.