(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (19.11.2021 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2021 roku (piątek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie oraz podjęcie Uchwały nr XIII/30/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.
5. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub