Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (28.01.2020 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 28 stycznia 2020 roku (wtorek) na godzinę 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

 4. Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2020 rok oraz uchwał:

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na 2020 r. Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

 1. Przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2020 rok.

 2. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego.

- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków od spełnienia których uzależnia się przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego nowych gmin oraz głosowanie w sprawie przyjęcia tej uchwały.

 2. Przedstawienie przebiegu spotkania przedstawicieli powiatu łosickiego z zarządem ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. wraz z ustaleniami dotyczącymi współpracy.

 3. Przedstawienie bieżących informacji w zakresie gospodarki odpadami i działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

   

                                                                                    Przewodniczący Związku

                                                                      Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

 

                                                                                            Marek Czub