Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (29.08.2019 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/11/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Związku.

  6. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr IV/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Skarbnika Związku.

  7. Przedstawienie bieżących informacji w zakresie gospodarki odpadami i działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego. Dyskusja w powyższej sprawie.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.